Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

POROST

Biologickou ochranou rostlin rozumíme využití živého organismu pro ochranu zdraví rostlin, tj. aplikace přípravků obsahujících mikroorganismy na bázi hub či bakterií, které svou přítomností v porostu brání jejich zasažení nežádoucími patogeny. Tato účinnost byla prokázána u následujících organismů:

Houba Trichoderma viride 25 – používá se k prevenci houbových chorob rostlin v kořenové a bazální části.

Bacillus subtilis 17- má kromě fungicidních a růst podporujících vlastností také celulolytickou aktivitu, která úspěšně doplňuje destruktivní práci houby Trichoderma na zbytcích předcházejících plodin.

Pseudomonas koreensis Ap33 - usazující se na povrchu kořenového systému v sací zóně, chrání rostliny před fytopatogeny, ale také uvolňuje biologicky aktivní látky a stimuluje růst a vývoj plodin.

Bradyrhizobium japonicum ( Rhizobium japonicum ) 614a. - symbiotická povaha vztahu s Pseudomonas koreensis zajišťuje efektivní fungování mechanismu vazby atmosférického dusíku. Tyto bakterie, usazující se v kořenovém systému jej zásobují dusíkatou výživou po celé vegetační období.

Bacillus amyloliquefaciens KC-2 - účinný prostředek biologické ochrany rostlin proti houbovým a bakteriálním chorobám.

Adresa

Sadov 149
Sadov, 36001

e-mail

info@spbo.cz

Sociální sítě

© Copyright 2024 Společnost pro biologickou ochranu rostlin, z.s. - All Rights Reserved

Nastavení sledování Cookies